RESISTENCIA PARA-SOL PAMELA

Prova de resistència al vent del para-sol Pamela fabricat per Balliu Export.

Situació en condicions extremes de vent.

Nota: davant una situació de ràfegues intenses es recomana mantenir el parasol tancat i lligat apropiadament.